Giữa Delta Surge, Các công ty lớn Mặt nạ ủy quyền, Vắc xin

[ad_1]

Reuters: “Factbox: Các công ty lớn của Mỹ sản xuất khẩu trang, vắc xin bắt buộc.”

NBC News: “Đây là các công ty bắt buộc tiêm vắc xin cho tất cả hoặc một số nhân viên.”

Pittsburgh Post-Gazette: “Danh sách: Các công ty này sẽ quay trở lại che giấu các nhiệm vụ và yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng.”

AARP: “Hầu hết các chuỗi lớn đều giữ mặt nạ là tùy chọn cho những người mua hàng đã tiêm phòng.”


[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.